Šolska knjižnica CIRIUS Vipava

Šolska knjižnica je majhen kotiček v prvem nadstropju levega krila stavbe. Hrani nekaj otroške in mladinske literature, kanček poezije, slikanice za najmlajše, stvarno literaturo s področja naravoslovja, športa, umetnosti, zgodovine, itd. Tu domuje tudi učbeniški sklad za potrebe poučevanja. Veliko je strokovne literature s področja šolstva, psihologije in medicine. Na spodnjih policah pa boste našli tudi nekaj didaktičnih pripomočkov in iger. Ne manjka tudi zgoščenk z otroško glasbo in pravljicami ter risanih filmov.

V letošnjem šolskem letu sem z vami Veronika Humar.

Urnik knjižnice:   od ponedeljka do petka, od 8:00 do 13:00