Dogodki in izobraževanja

Seminarji in delavnice eTwinning

aktualni dogodki

Tematski in kontaktni seminarji Erasmus+

aktualni seminarji


Predstava učencev OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

   


https://www.starskizmore.si/webinar-moje-telo-je-moj-zaklad


OTROK IN MLADOSTNIK Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI

25.10.2023 – 27.10.2023
izobraževanje traja 8 ur in prinaša 0,5 točke za napredovanje
kotizacija: 18,75 Eur
prijava preko KATISa

Vsebina:
Opredelitev značilnosti otrok in mladostnikov z avtističnimi motnjami
Metoda Teacch
Komunikacija otrok z MAS
Otrok z AM v vrtcu
Različne oblike pomoči za otroke z AM
Sodelovanje s starši otrok z AM
Razumevanje in spreminjanje vedenja otrok in mladostnikov z AM


SODELOVANJE IN DELO Z ZAHTEVNEJŠIMI STARŠI V OSNOVNI ŠOLI

10.11.2023 – 12.11.2023
izobraževanje traja 24 ur in prinaša 1,5 točke za napredovanje
kotizacija: 58,58 Eur
prijava preko KATISa

Vsebina:
Vzpostavljanje vključujočega in dobrega odnosa s starši
Pet vzgojnih stilov
Razvoj možganov
Diagnostika neustreznih vzgojnih stilov
Učinkovite tehnike dajanja neprijetne povratne informacije staršem
Soočanje s pričakovanji staršev
Reševanje konkretnih primerov iz prakse udeležencev


PREPREČEVANJE NEŽELENEGA VEDENJA OTROK Z AVTIZMOM – STRATEGIJE IN PRISTOPI ZA PEDAGOŠKE DELAVCE

19.1.2024 – 20.1.2024
izobraževanje traja 8 ur in prinaša 0,5 točke za napredovanje
kotizacija: 97,77 Eur
prijava preko KATISa

Vsebina:
Značilnosti otrok z avtizmom
Funkcionalna analiza vedenja
Z dokazi podprte strategije
Motiviranje otrok z avtizmom


OTROŠKA RISBA: RAZVOJ, RABA IN NAŠE ODZIVANJE NANJO

27.1.2024 – 27.1.2024
izobraževanje traja 8 ur in prinaša 0,5 točke za napredovanje
kotizacija: 84,97 Eur
prijava preko KATISa

Vsebina:
Otrokov razvoj razumevanja risbe in simbolov
Razvoj otrokove risbe
Uporaba otroških risb pri travmah, zlorabah, in žalovanju
Kako se odzivati na otroške risbe?
Previdnost pri uporabi risb za sklepanje o drugih psiholoških značilnostih
Risbe otrok s posebnimi potrebami